Online szolgáltatásaimon keresztül - Személyes adatok

 • Kérdései vannak az online szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatban?
  Íme a válaszaink.

  Miért gyűjtik a személyes adataimat?

  A személyes adatainak megosztása a következőket teszi lehetővé:

  • Személyes kapcsolat kialakítását Ön és a Renault csoport között. Ez a személyes kapcsolat például arra szolgál, hogy az alkalmazásain keresztül értesíthessük Önt rendeléseinek állapotáról, vagy hogy az Ön igényeinek megfelelő, egyedi szolgáltatásokat javasolhassunk.
  • Értékesítés utáni szolgáltatásaink fejlesztését például úgy, hogy Ön engedélyezi az ügyfélszolgálat számára az egyszerű azonosítást annak érdekében, hogy probléma esetén hatékony és releváns megoldást javasolhassunk.
  • Az olyan online szolgáltatások teljes körű használatát.

  A személyes adatok gyűjtése mindig pontosan meghatározott célból történik. Ilyen adatgyűjtés egyébként kizárólag úgy történhet, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatták, és ha a szükséges esetekben Ön ehhez beleegyezését adta (pl. tartózkodási hely meghatározásához).

  Milyen adatokat gyűjt a Renault csoport az online szolgáltatásaimon keresztül?

  A Renault alkalmazások használatán vagy az Ön autójának internetkapcsolatán keresztül a Renault csoport többféle adatot gyűjt abból a célból, hogy Ön teljes körűen használhassa az online szolgáltatásokat. Ezek az adatok a következők:

  • Személyes adatok, amelyek gyűjtése az Ön Renault alkalmazásain (My Renault, My Z.E stb.) keresztül történik, nevezetesen azok, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását és bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Például: az Ön email címe szükséges ahhoz, hogy hozzáférjen a személyes felületéhez ezekben az alkalmazásokban.
  • Olyan adatok, amelyek közvetetten kapcsolódhatnak az Ön személyazonosságához, például a gépjárművének az alvázszáma (VIN), amellyel az alkalmazásokban többek között hozzáadhatja az autóját a virtuális garázshoz.
  • Az Ön gépjárművének egyedi műszaki adatai –például a keréknyomás vagy elektromos autó esetén az akkumulátor töltöttségi szintje –, amelyek szükséges információkat nyújtanak probléma esetén.
  • Az Ön gépjárműhasználati adatai, amelyek például megmutatják, hogy mennyire környezetbarát az Ön autóvezetési stílusa a helyzetfelismerés, a gyorsítás és a fogyasztás tekintetében.
  • A tartózkodási hely meghatározásával kapcsolatos adatok, amelyek a fedélzeti navigációs rendszerek használatával lehetővé teszik, hogy Ön egy adott helyről eljusson az adott érkezési helyre.

  Mire használja fel a Renault csoport az adataimat?

  A Renault csoport az adatbiztonságról gondoskodva kezeli az Ön adatait abból a célból, hogy Ön minden szolgáltatásához hozzáférjen.

      Az ügyfélkapcsolat javítása érdekében ezen adatok megosztásra kerülhetnek a Renault csoporthoz tartozó leányvállalatokkal, valamint egyes szolgáltatókkal és alkalmazásszolgáltatókkal, amelyek többek között kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. A TomTom Traffic navigációs szolgáltatás működtetéséhez például bizonyos adatok megosztása szükséges a TomTom szolgáltatóval.

  Egyes hivatalok vagy állami hatóságok (felhatalmazott harmadik fél) eseti kérelemben igényelhetik bizonyos adatok átadását a Renault csoporttól.

  Milyen jogaim vannak?

  Önt több jog is megilleti az adatainak kezelését illetően, ezek gyakorlásához mindössze a személyazonosságát kell igazolnia:

  • Tájékoztatáshoz való jog: Önt minden adatgyűjtésről előzetesen tájékoztatni kell.
  • Hozzáférési jog: Ön bármikor kérheti, hogy hozzáférhessen az Önre vonatkozó összegyűjtött adatokhoz.
  • Helyesbítési jog: Önnek jogában áll az Önre vonatkozó adatok helyesbítését kérni, amennyiben azok helytelenek vagy elavultak.
  • Kifogásolás joga: Ön jogos indokkal kifogást emelhet az adatainak kezelése ellen.
  • Adathordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll, hogy strukturált formátumban megkapja a Renault csoport számára szolgáltatott, Önre vonatkozó személyes adatait, továbbá hogy kérje azok továbbítását bármely más adatkezelőhöz.

  Mennyi ideig kerülnek megőrzésre az adataim?

  A Renault csoport kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag a szolgáltatások megvalósulásához szükséges időre őrzi meg az Ön adatait, kivéve ha jogszabály írja elő bizonyos adatok megőrzését és archiválását.

  Biztonságban vannak az adataim?

  Igen, az Ön adatait biztonságos szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Renault csoport a legújabb technológiákkal összhangban álló, megfelelő adatbiztonsági és adatvédelmi intézkedéseket folytat, és ezt megköveteli partnereitől is.

  Amennyiben az adatkezelés adatátvitellel jár, a Renault csoport gondoskodik arról, hogy a továbbítás olyan körülmények között történjen, amelyek megfelelő szinten biztosítják az adatok védelmét, biztonságát és bizalmas kezelését.

  Hogyan tilthatom le az adataim gyűjtését?

  Adatainak megosztását ki- és bekapcsolhatja járművében közvetlenül az R-Link rendszer képernyőjén. Ehhez először az „Alkalmazásaim”/„Szolgáltatásaim” (az elnevezés verziótól függ) menüben válassza ki a „Beállítások”menüpontot, majd a „Magánélet”/„Adatmegosztás” pontot (az elnevezés verziótól függ).

  Az Ön járművében történő adatmegosztás kikapcsolása letiltja az adattovábbítást. Amennyiben újra igénybe szeretné venni az online szolgáltatásokat, kapcsolja be az adatmegosztást.

  Ha elektromos járművel rendelkezik és a My Z.E. alkalmazást használja, az adatmegosztást ki- és bekapcsolhatja az alkalmazás „Járműbeállításaim” fülén belül a „Vezetési mód” menüpontban.